Digitalni marketing: Odakle početi ?? | Janja Jovanovic

Digitalni marketing: Odakle početi ?? | Janja Jovanovic

Digitalni marketing: Odakle početi ??
Ovo me najčešće pitaju ljudi koji me prate da društvenim mrežama.

Pa, saznaćete u ovom kratkom videu 🙂

O meni:

Bavim se digitalnim marketingom i pomažem pojednicima i kompanijama da razviju i implementiraju internet marketing strategije, povećaju bazu korisnika i izgrade svoj brend na Internetu.

Znanje sam “pekla” radom u marketinškim agencijama gde sam radila uglavnom sa inostranim klijentima. Do sada sam imala klijente iz Amerike, Kanade, Izraela, Švajcarske, Slovenije i Srbije u oblasti SaaS, Healthcare&Medical, Tourism, Education…

Pored toga sam konsultant i predavač i držim edukacije na teme iz digitalnog marketinga.

Ako vam se dopada moj sadržaj, možete me naći i na sledećim kanalima gde delim svoje znanje 👇

YT na engleskom | https://www.youtube.com/channel/UC2mat_TK_bpRbPg68qJkVjg
Blog | https://janjajovanovic.com/blog-janjajovanovic
Linkedin | https://www.linkedin.com/in/janjajovanovic
Instagram | https://www.instagram.com/janjaotomanka
Facebook | https://www.facebook.com/janjaotomanka/

Internet Marketing